APELEN VALUATION a.s. - Znalecký ústav

Zpracování znaleckých posudků a ocenění v oboru ekonomika, jeden z prvních znaleckých ústavů, splňujících nové podmínky Ministerstva spravedlnosti ČR pro znalecké ústavy.

OCENĚNÍ MAJETKOVÝCH PŘEVODŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
TÉMATA
Převody majetku mezi propojenými osobami jsou velmi častým účelem ocenění, jakkoli nový zákon o obchodních korporacích přinesl omezení povinnosti znaleckého ocenění na taxativně vymezené případy.