APELEN VALUATION a.s. - Znalecký ústav

Zpracování znaleckých posudků a ocenění v oboru ekonomika, jeden z prvních znaleckých ústavů, splňujících nové podmínky Ministerstva spravedlnosti ČR pro znalecké ústavy.

ZNALECKÁ ZPRÁVA O FÚZI
TÉMATA
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev vyžaduje přezkum projektu fúze znalcem, ledaže všichni společníci odsouhlasí, že tento přezkum nepožadují.