APELEN VALUATION a.s. - Znalecký ústav

Zpracování znaleckých posudků a ocenění v oboru ekonomika, jeden z prvních znaleckých ústavů, splňujících nové podmínky Ministerstva spravedlnosti ČR pro znalecké ústavy.

OCENĚNÍ JMĚNÍ
TÉMATA
V souvislosti s přeměnami obchodních společností, tj. fúzemi, rozděleními, převody jmění na společníka či změnami právní formy vyžaduje zákon o přeměnách součinnost znalce, pokud jde o ocenění jmění zanikajících společností, odštěpovaných částí jmění společností a čistého obchodního majetku. V této oblasti jsme rovněž k dispozici.