APELEN VALUATION a.s. - Znalecký ústav

Zpracování znaleckých posudků a ocenění v oboru ekonomika, jeden z prvních znaleckých ústavů, splňujících nové podmínky Ministerstva spravedlnosti ČR pro znalecké ústavy.

PŘEZKOUMÁNÍ ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
TÉMATA
Zákon o obchodních korporacích umožňuje minoritním společníkům možnost přezkoumat za určitých podmínek zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Rovněž v této oblasti zajišťujeme posouzení zprávy o vztazích.