APELEN VALUATION a.s. - Znalecký ústav

Zpracování znaleckých posudků a ocenění v oboru ekonomika, jeden z prvních znaleckých ústavů, splňujících nové podmínky Ministerstva spravedlnosti ČR pro znalecké ústavy.

OCENĚNÍ NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ
TÉMATA
Velmi častým účelem ocenění je i požadavek ocenění nepeněžitých vkladů do obchodních společností. Ve většině případů jsme schopni zajistit potřebné ocenění, v případě velmi specifických ocenění know-how se snažíme zajistit specializované znalce v oboru, a to i u ocenění nemovitých vkladů.